Talrijke verbeteringen op Ultimate

Par Aline Noël Le 22 mei 2018

De volgende release van Ultimate bevat veel verbeteringen en correcties. Ontdek vlug hoe SABCO u het dagelijkse leven van uw apotheek kan verbeteren.

ApothekerEen jaar geleden, na een analyse van alle marktspelers, koos Multipharma voor de implementatie van Ultimate voor al hun officina’s. Door de ondertekening van dit contract heeft SABCO een team kunnen samenstellen dat zich op het Multipharma-project toelegt.  Het resultaat van het werk van dit team blijkt, zoals afgesproken, gunstig voor iedereen dankzij de talrijke verbeteringen die in de software werden aangebracht.

De uitrol van deze versie zal in ieder geval in juni van start gaan. Aangezien dit een belangrijke versie is, zal de volledige implementatie voor alle ULTIMATE-gebruikers enkele maanden in beslag nemen om ongemak door mogelijke bugs te vermijden.

De verbeteringen

Afleveringsmodule :

 • Bankbetalingen worden niet meer registreert wanneer een technische fout is opgetreden. (bv: Ultimate post waar een terminal zonder stroomvoorziening aangesloten is)
 • De taal van de patient wordt correct verwerkt in het systeem.

Tarificatie :

 • Alle tarificatie Pdf’s die bij het verzenden van de tarificatie gegenereerd werden (lijst per alfabetische orde, gedetailleerde lijst en lijst van OCMW ‘s) kunnen correct gelezen worden, ongeacht het feite dat ze op schijf opgeslagen werden of per e-mail verzonden werden.
 • De hoeveelheden op magistrale bereidingen worden correct verwerkt en verstuurd.
 • De postcodes voor de voorschriften van OCMW-patiënten aijn leesbaar bij de TD’s.
 • De visualisering van het tarificatiebestand vanuit Ultimate is aangepast en vervolledigd.

TPE module :

 • Formularium: De import van het bestand wordt gecorrigeerd wannneer het formaat niet conventioneel is.
 • Wanneer een hogere inname niet door dezelfde doos zal worden verleend, zal het aanbreken van een nieuwe doos geen fout in het tarificatieschema weergeven.
 • In geval van handmatige wijziging van de hoeveelheid in het tarificatieschema, wordt de datum van einde voorraad bijgewerkt.
 • Bij het nazien van de tarificatieschema’s wordt de laatste inname correct berekend

Taakplanner:

 • Mogelijkheid om de back-up uit te schakelen voor een bepaalde periode zonder de dagen af te vinken. Zo hoeft deze niet weer aangezet te worden na bv. een wachtdienst.
 • Verbetering van de terugkerende taken in de

Andere:

 • Kassa: de omzet voor de verkopen aan 0% BTW bij afdruk van de evaluatie van het zakencijfer werd bijgewerkt.
 • Inventaris: de kolomkop werd zichtbaar gemaakt bij het importeren van een bestand (parametrering van het bestandsformaat)
 • Op de server mogelijkheid om Ultimate te verlaten via F12 toets.
 • Verzekerings Instelling: de wijziging van de gegevens van een aanvullende instantie is mogelijk.
 • Bestelling: instellen van een wachtrij om transmissiefouten te voorkomen in bestellingsopdrachten (vaak vastgesteld in het geval van handmatige wijziging van de bestelling vóór de automatische verzending)
 • Menu: Het zoeken via de zoekbalk nadat de module ‘Taken’ werd gebruikt is opnieuw mogelijk.
 • Het afdrukken: Afdrukken werden steeds in landschap afgedrukt wanneer het icoon ‘printer’ werd gebruikt.

De verbeteringen :

Afleveringsmodule :

 • Toevoeging van een controle op het identificatienummer van de dokter bij de aflevering om zo problemen in de tarificatie te vermijden.
 • Mogelijkheid om de inhoud van een Homelink-verkoop te visualiseren.

Module parameter Apotheek:

 • Mogelijkheid om zowel Franstalige als Nederlandstalige reden te selecteren bij het aanpassen van de stock.
 • Mogelijkheid om zowel Franstalig als Nederlandstalige reden te selecteren bij inkomend of uitgaande specieën
 • Offisynchro (Synchronisatie van de paraméters in meerdere officina van een groep): de synchroniseerbare parameters worden in het rood weergegeven om deze beter te herkenen op de masterserver.

TPE module :

 • Bij het afleveren van een product, die  tot dezelfde cluster behoort (maar met een andere tabletcode)en  al aanwezig is in het medicatieschema van de patiënt, zal er een pop up verschijnen met deze mededeling.
 • Voorheen werd bij de stopzetting van een behandeling de overblijvende pillen ter beschikking gesteld van alle rusthuizen van de apotheek. Vanaf nu zijn die pillen enkel beschikbaar voor het rusthuis waar de behandeling werd stopgezet.
 • Toevoeging van een optie (actief bij verstek) voor apothekers die de delegatie gebruiken (IMV): de keuze van TPE aflevering zal automatisch gebeuren afhankelijk van het feite of het product deel uit maakt van de formularium of niet.
 • Weergave van een inname prognose in het tarificatieschema voor de behandelingen die nog niet begonnen zijn
 • De mogelijkheid geven om de hoeveelheid van een TPE inname dat men reeds op 0 in het tarificatieschema had gewijzigd opnieuw te verhogen.
 • Blokkeren van de wijzigingen van een TPE lijn wanneer een blok met betrekking tot deze lijn al afgesloten is

Andere :

 • Weergave van het bedrag van de korting op de kassa eticketten in punten/ euros volgens parameter
 • Officentral: mogelijkheid om de light stock te gebruiken.

OffiHome :

 • Mogelijkheid om MyCareNet verzekerbaarheid van een patiënt te raadplegen via een webservice Ultimate.

Andere technische punten:

 • Update van de launcher om met Windows 10 als niet administrator correct te functioneren